CURS 2021-2022

ASSEMBLEA AFA 29 OCTUBRE 20211. BENVINGUDA (Francina)

Bona tarda a tothom i gràcies per la vostra assistència. Benvinguts a l’Assemblea, que
com l’any passat per motius de la pandèmia serà en format telemàtic, tot i que a últim
moment s’han relaxat una mica les mesures.
Primer de tot agrair a la Germana Lluïsa i tot l’equip docent i administratiu per la
dedicació a la nostra escola. Aprofitem també per donar la benvinguda a la Germana
Blenda.
Com a membre de l’AMPA i en qualitat de presidenta passo a presentar els membres
que formen l’Associació:

La junta actual està formada per:
President: Francina Romeu
Vicepresident: Ton Colom
Secretària: Nuria Jorge
Tresorers: Farners Fontbona
Vocals: Roser Romà
Laia Borrega
Inés Olivares
Eva Cano
Núria Bosch
Diego Grande: tècnic informàtic
Núria Argelich: festes

Nova incorporació curs 2020-2021 Vanesa Guerrero: Reunions PEE
Propera incorporació Mar Rodríguez
CANVI DE NOM
Durant el curs passat, es va decidir canviar d’AMPA a AFA, ja que com tot el concepte
de família ha anat evolucionant. Ens trobem davant una pluralitat de famílies, que de
cap manera no han esborrat la família tradicional, sinó que ens ha enriquit.
Creiem que totes les famílies que formem part de l’escola ens sentim part d’ella. Al
llarg dels anys es va passar de APA a AMPA i ara a AFA i es en aquesta denominació la
que uneix a l’escola totes les diverses tipologies de famílies que convivim dia a dia,
fent que hi hagi una igualtat d’oportunitats i evitant que la diversitat creï exclusió entre
nosaltres. Així que veient la diversitat una font de riquesa vam fer aquest pas
endavant.
2. APROVACIÓ DE L’ACTA ANTERIOR (Francina)
L’Acta de l’Assemblea de l’any passat, celebrada el dia 16 d’octubre 2020, ha estat
exposada públicament a la porteria de l’escola, sense cap esmena. Si algú té alguna
cosa a comentar-ho pot dir ara, o si no, donem per aprovada aquesta acta.

3. PRESENTACIÓ JUNTA DIRECTIVA ACTUAL I ENTRANT (Nuria Jorge)
FET A DALT
4. BENEFICIS PER SER SOCI DE L’AMPA (Farners)
Bonificacions que tenen les famílies sòcies de l’AMPA:
Les famílies sòcies de l’AMPA gaudeixen de:
· Accés a les activitats extraescolars
· Medalles i/o diplomes i/o petit obsequi a tots els alumnes que han acabat les
activitats extraescolars.
· Serveis d’acollida de 15h a 17h a preu reduït l’últim dia de cada trimestre .
· Descomptes en la compra dels llibres.
· 1 Tiquet gratuït per a la xocolatada de la Festa de Nadal per la família sòcia.
· 1 Tiquet gratuït per al sopar de final de curs per la família sòcia.
· Orla gratuïta en finalitzar l’ESO.

Per ser soci de l’AMPA només cal pagar la quota de 27€ per família, repartida en tres
rebuts bancaris els mesos de novembre, febrer i maig per import de 9€ cada rebut.

Aquest serà el desè l’onzé any consecutiu que no farem cap increment en la quota.
Estem oberts a escoltar propostes que fossin beneficioses per a les famílies sòcies, ens
agradaria que ens féssiu arribar els vostres suggeriments i els estudiarem.
I per acabar, quatre puntualitzacions econòmiques:
· L’any fiscal és de setembre 2021 a agost 2022 .
· Les activitats extraescolars i casals es realitzen en compliment de la legislació vigent i
assegurances tant a nivell laboral com fiscal dels monitors.
· Actualment l’AMPA no rep cap tipus de subvenció per part de l’ajuntament ni d’altres
institucions. El que si que rebem és una subvenció per part del Consell Català de
l’Esport de 1000€ que invertim en material esportiu de les extraescolar i material
esportiu per l’escola.
· Finalment, aprofitem per comentar-vos que disposem d'una economia sanejada i que
per qualsevol consulta sobre el balanç econòmic tenim els llibres a la vostra disposició.
Cada any l’AMPA intenta fer una aportació a l’escola. à Aquest any no hem fet cap
aportació i tampoc hem parlat de fer-ne o sigui que hauriem de treure aquest punt. En
parlem a la próxima reunió? PErò hauria de ser que o hi hagués la Lluisa…
Fa 4 o 5 anys vam instal·lar dues taules de pícnic al pati de l’escola.
Fa 3 o 4 anys vam socialitzar els llibres de religió per als alumnes del cicle mitjà i
superior de primària i alguns llibres de lectura de l’ESO. Fa 2 3 anys vam socialitzar els
llibres de religió de tota la ESO. També vam oferir un descompte addicional als
alumnes d’infantil i cicle inicial en la compra del material del nou projecte
Entusiasma’t.
Vam fer la instal·lació i el muntatge de 3 equips d’aires acondicionats
Vam fer aportació en la contractació de l’espectacle de màgia de la Festa de Fi de curs
Varis anys també hem participat econòmicament amb la compra dels regals del tió.
5. Resum activitats curs anterior i Presentació d’activitats 2019-2020

L'AMPA col·labora amb l'Escola i organitza diferents activitats durant l'any:

PESSEBRE VIVENT/ FESTA NADAL: (Ton)

El curs passat als voltants de Desembre amb les restriccions que encara hi havien
degut a la pandèmia, feien impossible dur a terme el Pessebre Vivent en el format que
es fa normalment, una gran festa amb molta participació d’alumnes, escola i família.
Tot i així l ‘escola va prendre la decisió que aquesta festa no la podien perdre els
alumen i així fer el Nadal una mica més normal!!! Llavors es va optar per fer el
Pessebre Vivent dins a les classes. A cada Aula es va posar una escena. L’Ampa com
cada any vam ajudar al muntatge i la veritat que va quedar molt bé i al cap i a la fi les
alumnes van poder gaudir d’unes Festes de Nadal una mica més normals.
Per les famílies que s’ incorporen aquest curs, explicar una mica que es fa normalment
en el Pessebre vivent:
En aquesta activitat hi participen alumnes de tots els cursos, des de P-3 fins a l’ESO.
Al final del recorregut del Pessebre , l’AMPA organitza una berenar (coca amb
xocolata, xocolatada depenen de l’any). La venda dels tiquets de la xocolatada es
realitza durant aquella mateixa setmana a la porteria de l’escola. Aquest any també, tal
com es ve fent darrerament, tots els alumnes que participin al Pessebre tindran un
tiquet gratuït per a la xocolatada. Igualment, totes les famílies sòcies de l’AMPA
disposaran també d’un tiquet gratuït. Al finalitzar el Pessebre.
Aquest any veurem que es podrà fer, l’AMPA estem oberts a col·laborar en el que sigui
necessari.
Aquest any.....Si la situació epidemiològica segueix igual i no es complica la cosa,
podem adelantar que si que hi hauria Pessebre Vivent.

● SOPAR I FESTA DE FINAL DE CURS: (Nuria Argelich)

El curs passat la Festa de Fi de curs tampoc es va poder dur a terme en el format que
normalment fèiem de actuacions de tots els cursos, de las exhibicions d’extraescolars ,
de sopar i d’actuació d’un grup musical.
Des de l’AMPA i l’escola vam creure que els alumnes tenien tot el dret a tenir una
Festa de Fi de curs on poder gaudir.
Així que el 18 de juny a la Font Cuitora vam organitza un espectacle de Clown amb
l’actuació de Jordi Sabanni. Vam engalanar amb globus i banderoles tot l’espai de
l’amfiteatre, per què tingues un aspecte més festiu

L’espectacle es va dur a terme seguint totes les mesures COVID, en dos torns, el
primer format pel cicle infantil i 1er, 2on i 3er de primària i el segon torn 5e, 6e de
primària i la ESO.
En resum un èxit total amb l’espectacle de màgia on des de els més menuts als més
grans van disfrutar.

Aquest any si l’evolució de la pandèmia es bona ens agradaria tornar al format
anterior i tornar-nos abeura’ns tots com anys anteriors.
Si algu te alguna proposta, com sempre estem oberts a escoltar-la.

A continuació, el responsable de cada àrea us explicarà les activitats realitzades durant
el curs 2018-2019 i les noves propostes per al curs 2019-2020.
ACTIVITATS EXTRAESCOLARS (Laia)
ACTIVITATS EXTRAESCOLARS (Laia Borrega, Eva Cano, Nuria Jorge)
Abans de fer la presentació de les activitats extraescolars d’enguany, volem manifestar
que valorem molt positivament la participació a les extraescolars del curs passat. Va
haver-hi 36 inscripcions i, tot i que el nombre d’inscrits va disminuir, estem molt
satisfets de la gestió realitzada per la nova empresa Animan’s.
Aquest curs l’empresa gestora continua sent la mateixa i l’única novetat a esmentar és
que els cobraments serán de carácter bimensual.
Per aquest curs 2021/22 oferim:
- Taekwondo des de P3 fins la ESO i com a novetat s’ha ofert un grup per a exalumnes
- Anglès a Infantil i Primària
- Psicomotricitat
- Ciència
Les inscripcions ja estàn tancades i les activitats començaran la primera semana
d’Octubre. Us fem saber que enguany només es realitzarà Taekwondo per manca
d’inscripcions mínimes a la resta d’activitats.
La situació actual de pandèmia ha obligat a extremar mesures, però podem garantir
que els monitors segueixen estrictes protocols.
Hi ha uns requisits per a accedir a les activitats extraescolars, que ara us recordem:

- La família ha de ser Sòcia de l’AMPA.
- Ha d’estar al corrent de pagament de la quota de l’AMPA.
IMPORTANT:
- Els infants i joves que van fer activitats durant el curs passat tenen preferència a
l’hora d’obtenir plaça.
- Us informem que els monitors recolliran els alumnes a les 17 hores a les seves classes
i els portaran a l’edifici Pare Tous. Les entrades i sortides de les activitats seran per la
porta de la Curanya. Demanem màxima puntualitat.
- L'últim dia de cada trimestre, tot i fer només horari de matí, SÍ hi haurà activitats
extraescolars.
SERVEI D’ACOLLIDA. (Laia Borrega, Eva Cano, Nuria Jorge)
Des de fa 3 anys l’AMPA ofereix el servei d’acollida per a l’última tarda del primer i
segon trimestre en horari de 15 a 17. Durant aquestes jornades es fan activitats i jocs
dirigits per monitors. Aquest curs s’està plantejant la possibilitat de fer algun taller
temàtic relacionat amb les festes de Nadal i Setmana Santa alguna altra activitat a
l’aire lliure. Tan bon punt tinguem més Informació us la farem arribar a través d’una
circular.
XERRADES. (Ton)
Pel que fa tema xerrades d’aquest curs passat s’han vist alterades pel COVID-19. De
cara aquest curs, estem estudiant fer un parell de xerrades que creiem que son de
problemàtiques ben actuals i que a totes les famílies els pot interessa,. Una seria sobre
el Cyber assetjament i l’altre un taller sobre la sexualitat. Si tot segueix així el format
seria per vídeo conferencia. Ja us anirem informa’n.
Explicar que fins ara degut a la baixa assistència i al cost de les xerrades, ens vam posar
en contacte amb les altres AMPAs del poble, per organitzar les xerrades conjuntament.
Un cop comentada i feta la proposta, vam arribar a la conclusió, que les xerrades
quedaven englobades dins del PEE (PLA EDUCATIU DE L'ENTORN), on cada AMPA
proposa diferents xerrades i entre tots s'escull una.
Igualment des de la Junta estem oberts a estudiar totes les propostes de xerrada que
ens traslladeu.
SORTIDES EN FAMíLIA. (Ton)
El curs passat no es va fer cap sortida en família, però és un tema que de cara aquest
curs ens agradaria tornar a reactivar, tot i que és una sortida al aire lliure, és delicat
per les diferents sensibilitats de les famílies amb el tema de la pandèmia. Però pensem
que la natura és un bon lloc de trobada!!

Tenim un tema a la recàmara de fa temps, tractava d’una Eco caminada pels voltants
del poble, amb la intenció de recollir la brossa que trobàvem pel recorregut, així
deixàvem un entorn més net i inculcar als nostres fills i filles el respecte cap a la
natura. Ens agradaria poder-la fer durant aquest curs. També dir que ens trobem amb
el problema de posar dates, ja que al poble durant els caps de setmana es realitzen
moltes activitats on participen els nostres fills i filles.
MANTENIMENT TRÍPTIC DE L’AMPA (ton)
Enguany hem revisat i editat el tríptic de l’AMPA per entregar-lo a les famílies de nova
incorporació a l’escola i la idea és també entregar-lo el dia de la jornada de portes
obertes de l’escola.Caldrar fer el canvi de logo.
ORGANITZEM LA COMPRA DE LLIBRES. (Roser)
La venda de llibres de text s’organitza bàsicament per donar un servei a les famílies,
com per exemple que els alumnes es trobin els seus llibres a sobre la seva taula el
primer dia d’escola. Des de l'any passat, i degut a la COVID, molts dels llibres que
comprem ja porten inclosa una llicència digital (per si hi haguessin confinaments).
Com a novetat aquets any, cal destacar que no hem fet la compra de llibres d'anglès a
partir de tercer, ja que l'escola ha començat el projecte AMCO i gestiona la mateixa
escola el pagament del projecte.
En el cas de la ESO no hem gestionat la comanda de llibres, perquè aquest any la ESO
no n’utilitza.
És una gestió que, conjuntament amb l’escola, ens ha permès reduir el cost dels llibres
i cada cop són més les famílies que sol·liciten els llibres amb nosaltres.
Els últims anys s’han anat socialitzant llibres per poder reduir el cost dels llibres a les
famílies. Per aquelles famílies que no són sòcies de l’AMPA se’ls socialitza també el
llibre però se’ls cobra una aportació econòmica per llibre socialitzat que ens serveix de
quota de manteniment
CASAL DE NADAL, SETMANA SANTA i CASAL D’ESTIU (Francina)
Pensant amb els nens i amb les famílies de l’escola, i tenint present el tema de la
conciliació familiar, es va organitzar el casal de Nadal, Setmana Santa i Estiu. Per Nadal,
Setmana Santa i al Setembre no van haver-hi el nombre mínim d’inscrits per poder dur
a terme el casal. Les 4 primeres setmanes d’estiu el casal si que es va poder dur a
terme.
L’empresa organitzadora dels casals ha sigut l’empresa ANIMAN’s, empresa dedicada
al sector de l’esport i lleure i encarregada també de l’acollida al matí i les extraescolars
de l’escola.

Les activitats que s’ha realitzat han sigut tallers, obres de teatre, cançons, jocs de taula,
cinema, sortides pel poble, activitats esportives, jocs d’aigua, excursions a l’exterior,
entre altres.
L’horari del casal ha sigut de 9 a 13h. No s’ha pogut oferir el Servei d’Acollida al matí
de 8 a 9h per manca de sol·licituds.
I en principi res més, animar a les famílies que ho necessitin a inscriure els nens al
casal, que tot i que el punt de trobada sigui a les instal·lacions de l’escola i ens pot
semblar que els nens necessiten “un canvi d’aires” i sortir de l’ambient habitual, tenim
l’experiència de ja fa 5 anys que tant els nens com les famílies inscrites ens han
transmès una opinió MOLT POSITIVA de l’activitat.
Si no sorgeix cap impediment, la idea per aquest any és oferir aquest servei per Nadal,
Setmana Santa i Estiu (incloent 1 o 2 setmanes de setembre en funció del calendari).
XOCOLATADA SOLIDARIA (Francina)
Per la investigación del cáncer infantil. A mitjans de febrer, Dia Internacional del
Càncer Infantil. Per recaptar fons per a la investigació d’aquesta malaltia a l’Hospital
Sant Joan de Déu.
L’organitzem AFA i Escola.
Recaptat 2021: 947.71€.
LOTERIA DE NADAL (Laia)
Els darrers anys, l’AMPA reserva un número de loteria a l’Administració de Loteries de
Capellades i les famílies interessades poden apropar-se a aquesta administració per
adquirir un dècim.
Aquest any continuem amb el mateix i el número reservat és 82.904.
WEB i EMAIL. (Diego)
Web: Pàgina interactiva que pretén ser la via d’informació i comunicació entre les
famílies i l’AMPA.
Durant l'any passat ens hem dedicat a mantenir actualitzada la web amb totes les
activitats en les quals ha participat el ampa, això ha servit per a estructurar la
navegació de la web per als anys successius.
 
Per a l'any actual hem procedit a la migració de l'actual web a una plataforma més
moderna, amb diverses millores, entre les quals cal destacar que està adaptada per als
dispositius mòbils, tindrà un cercador i se sincronitzarà les notícies amb el Facebook.
A través d’aquest portal, les famílies podríen:

● llegir les notícies de les activitats que l’AMPA realitza,
● cumplimentar la butlleta per a les inscripcions a les activitats extraescolars.
A més a més, es podrien trobar informacions com:
● Notícies i activitats de l’Escola,
● Informació sobre les activitats extraescolars, casals
● el calendari escolar,
● I altres informacions.

Aquesta pàgina està enllaçada directament amb la web de l’escola.

A part de la web, tenim a la vostra disposició 4 correus electrònics per tal que les
famílies us pugueu comunicar amb nosaltres:
● General Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.
● Comptabilitat Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.
● Extraescolars Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.
● Llibres Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.

L’AMPA envia també correus electrònics a totes les famílies sòcies de l’AMPA per
compartir tant informacions de l’escola com de l’AMPA.

Aprofitem per comentar que si alguna família no rep aquests correus i està interessada
a rebre’ls que ens ho comuniqui al final d’aquesta Assemblea i l’inclourem a la base de
dades.
6. PRECS I PREGUNTES (XXXX)
Ara passem al punt de precs i preguntes.
Moltes gràcies!

L’Esteban López pren la paraula i proposa que un dels temes interessants per les
xerrades seria adiccions a les pantalles i altrs eines digitals, com fer-les servir…
S’estudiarà la proposta.
La Montse Monteagudo manifesta el seu descontentament i el d’altres pares amb la
gestió de les extaraescolars, amb el problema de les inscripcions a Anglès, que primer
sí sortia el grup, després es va anul.lar…
Se li explica que es va anul-lar perquè va haver-hi nens que finalmente es van donar de
Baixa i que vam estar fent tot el posible per tal que el grup sortís.