20 de setembre de 2019

1. BENVINGUDA

La presidenta dóna la benvinguda als assistents, els dóna les gràcies per la seva assistència, felicita l’escola per la feina que fa cada dia, dona la benvinguda a la Gna.

Clàudia i presenta els membres que formen la taula.

Seguidament comencem l’Assemblea seguint l’Ordre del Dia.

 

2. APROVACIÓ DE L’ACTA ANTERIOR

L’Acta de l’Assemblea de l’any anterior, celebrada el dia 23 de setembre 2018, ha estat exposada públicament a la porteria de l’escola, segons estableixen els estatuts, sense cap esmena. Per tant, es dóna per aprovada aquesta acta.

 

3. PRESENTACIÓ JUNTA DIRECTIVA ACTUAL I ENTRANT

La junta actual està formada per:

President: Francina Romeu

Vicepresident: Ton Colom

Secretària: Nuria Jorge

Tresorers: Farners Fontbona

Vocals: Mireia Monfort

Susana Olivares

Roser Romà

Laia Borrega

Inés Olivares

Eva Cano

Núria Bosch

David González

Nova incorporació curs 2019-2020: Diego Grande

Han causat baixa enguany durant el curs: Eduard Iglesias

Causaran baixa: Esteban López i Jordi Ruiz. Agraïm la seva implicació durant tots els anys que han format part de la Junta.

S’aprofita l’avinentesa per a fer una crida a tothom que tingui ganes i vulgui col·laborar amb l’AMPA. Ens agradaria donar a conèixer la nostra tasca i la necessitat de noves incorporacions per tal de repartir-nos feines i desenvolupar les activitats com fins ara.

Es manifesta que si algú està interessat es pot comentar a la sortida o, en qualsevol moment a les trobades que intentem que siguin el primer dilluns de cada mes a les 21 hores, avisant a qualsevol membre de la junta actual.

Presentada la junta es passa al següent punt.

 

4. BENEFICIS PER SER SOCI DE L’AMPA (Jordi)

S’explica que per ser soci de l’AMPA només cal pagar la quota de 27€ per família, repartida en tres rebuts bancaris els mesos de novembre, febrer i maig per import de 9€ cada rebut.

Aquest serà el vuitè any consecutiu que no farem cap increment en la quota.

Les bonificacions que tenen les famílies sòcies de l’AMPA:

Les famílies sòcies de l’AMPA gaudeixen de:

Accés a les activitats extraescolars i casals

Medalles i/o diplomes i/o petit obsequi a tots els alumnes que han acabat les activitats extraescolars.

Serveis d’acollida de 15h a 17h a preu reduït l’últim dia del 1r i 2n trimestre .

Descomptes en la compra dels llibres.

1 Tiquet gratuït per a la xocolatada del Pessebre Vivent per la família sòcia.

1 Tiquet gratuït per al sopar de final de curs per la família sòcia.

Orla gratuïta en finalitzar l’ESO.

Quant a propostes per ampliar les bonificacions a les famílies sòcies, comenta q ens agradaria que es féssin arribar els suggeriments i els estudiarem juntament amb les propostes que ja estem treballant. Si tenim novetats s’informarà ben ràpid.

I per acabar, quatre puntualitzacions econòmiques:

L’any fiscal és de setembre 2019 a agost 2020 .

Les activitats extraescolars i casals es realitzen en compliment de la legislació vigent i assegurances tant a nivell laboral com fiscal dels monitors.

Actualment l’AMPA no rep cap tipus de subvenció per part de l’ajuntament ni d’altres institucions.

Finalment, s’aprofita per comentar que disposem d'una economia sanejada i que per qualsevol consulta sobre el balanç econòmic tenim els llibres a disposició.

Cada any l’AMPA intenta fer una aportació a l’escola.

Fa 3 anys vam instal·lar dues taules de pícnic al pati de l’escola.

Fa 2 anys vam socialitzar els llibres de religió per als alumnes del cicle mitjà i superior de primària i alguns llibres de lectura de l’ESO. L’any passat vam socialitzar els llibres de religió de tota la ESO. També vam oferir un descompte addicional als alumnes d’infantil i cicle inicial en la compra del material del nou projecte Entusiasma’t.

Aquest any hem fet la instal.lació per al muntatge de 3 equips d’aires acondicionats i hem instal-lat una de les màquines. Pel curs vinent tenim previst instal.lar les 2 màquines restants.

Cada any també participem econòmicament amb la compra dels regals del tió.

 

5. RESUM ACTIVITATS CURS ANTERIOR I PRESENTACIÓ D’ACTIVITATS 2019-2020

S’explica que l'AMPA col·labora amb l'Escola i organitza diferents activitats durant l'any:

PESSEBRE VIVENT/ FESTA NADAL:

Cada any, l’Ampa col·labora amb l’escola en l’organització del Pessebre Vivent/ Festa de Nadal

Aquest any està previst realitzar l’activitat el dissabte dia 14 de desembre.

En aquesta activitat hi participen alumnes de tots els cursos, des de P-3 fins a l’ESO. És una activitat que es realitza a Casa Bas (pessebre vivent) i que està oberta a tota la vila de manera gratuïta o bé al poliesportiu (cantata de Nadal) amb l’accés limitat als pares per temes d’aforament.

Al final del recorregut del Pessebre o de la cantata, l’AMPA organitza una berenar (coca amb xocolata, xocolatada depenen de l’any). La venda dels tiquets de la xocolatada es realitza durant aquella mateixa setmana a la porteria de l’escola. Aquest any també, tal com es ve fent darrerament, tots els alumnes que participin al Pessebre tindran un tiquet gratuït per a la xocolatada. Igualment, totes les famílies sòcies de l’AMPA disposaran també d’un tiquet gratuït. Al finalitzar el Pessebre, l’Ampa organitza el sorteig d’una panera de nadal entre les persones que hagin adquirit un tíquet.

Tota aquesta informació ja us la recordarem a la circular que enviarem els dies propers a la data del pessebre.

Volem aprofitar per demanar-vos que totes les famílies que vulguin participar d’aquesta xocolatada retirin prèviament els tiquets a la porteria de l’escola. És molt important per a nosaltres a nivell organitzatiu.

SOPAR I FESTA DE FINAL DE CURS:

En aquesta activitat totes les famílies sòcies de l’AMPA també gaudeixen d’un tiquet gratuït que haureu de retirar a la porteria de l’escola.

Per a les famílies que us incorporeu aquest any a l’Escola, dir-vos que és una jornada que es realitza al pati de l’Escola i en què hi participen tots els alumnes acompanyats per les seves famílies i els professors.

L’Escola i els alumnes preparen amb molta il·lusió una sèrie d’actuacions que ens ofereixen a nosaltres, les famílies. Enguany, la temàtica de la festa ha estat la Festa Major.

En el transcurs d’aquesta festa, l’AMPA entrega les medalles i/o diplomes i un petit obsequi a tots els alumnes que han acabat les activitats extraescolars realitzades a l’escola.

A continuació, l’AMPA organitza el sopar i després ballem una mica amb un grup d’animació musical.

Volem aprofitar també avui per donar les gràcies pel vostre suport i col·laboració en aquest acte. Com a organitzadors és espectacular veure com mentre els membres de l’AMPA elaborem i servim el sopar, les famílies col·laboreu en el muntatge i desmuntatge de tota la infraestructura que suposa organitzar un sopar per a unes 400 persones. És un acte amb una alta participació però us assegurem que amb la vostra ajuda, cada any és més fàcil organitzar-ho i us en volem donar les gràcies.

A continuació, el responsable de cada àrea va explicar les activitats realitzades durant el curs 2018-2019 i les noves propostes per al curs 2019-2020.

ACTIVITATS EXTRAESCOLARS:

Es valora molt positivament la participació a les extraescolars del curs passat. Van haverhi 75 inscripcions.

S’informa que per aquest curs es continua amb la mateixa empresa gestora de les activitats extraescolars, LUDUS i és la mateixa que ens organitza els casals de Nadal, Setmana Santa i d’estiu.

Per a aquest curs 2018/2019 oferim:

? Iniciació a l’esport per tots als cursos-

? Belluga’t

? Taekwondo dirigit a les 3 etapes: infantil, primària i ESO. Ho continuarà portant a terme la mateixa monitora que el curs passat, la Susana Llanes.

Aclariment: La quota mensual per Taekwondo és de 20€ ja que l’activitat és una activitat escolar NO federada- L’empresa organitzadora de les extraescolars, LUDUS, cobreix l’assegurança. En cas que algú alumne/a vulgui pujar de cinturó (fer l’exàmen) caldrà que es federi i faci l’exàmen de manera particular entenent-se particular com a una activitat no englobada dins del marc de les extraescolars de l’escola.

? Robòtica per a primària

? Anglès. aquesta activitat la realitzaran monitores especialitzades en l’aprenentatge de llengües estrangeres, en aquest cas l’anglès fomentant més la part oral.

I com a novetats per Educació Infantil:

? Manualitats.

? L’hora del conte

? Belluga’t

? Escacs

Per Educació Primària com a novetats:

? Escacs

? Tennis

? Badminton

? Básquet i Futbol Sala

? Manualitats

I per la ESO també tenim novetats en noves extraescolars:

? Multiesports

? Bàdminton

? Belluga’t i

? Multiesports.

Hi ha uns requisits per a accedir a les activitats extraescolars, que ara us recordem:

- La família ha de ser Sòcia de l’AMPA.

- Ha d’estar al corrent de pagament de la quota de l’AMPA.

El cobrament d’aquestes activitats extraescolars serà mensual, amb un rebut el dia 10-15 de cada mes al núm. de compte indicat a la butlleta d’inscripcions.

La butlleta d’inscripció bé acompanyada del full d’autoritzacions de rebut SEPA i drets d’imatge.

També es recorda la data màxima d’entrega de butlletes per la inscripció : dijous 26 de Setembre 2019 i que el divendres 27 al matí, a la porteria de l’escola, hi haurà les llistes d’inscrits.

En cas que en una activitat no hi hagi el mínim d’alumnes inscrits per poder-la realitzar, l’AMPA avisarà les famílies afectades.

Les activitats començaran el dia 1 d’Octubre.

IMPORTANT:

- Els infants i joves que van fer activitats durant el curs passat tenen preferència a l’hora d’obtenir plaça.

- Per a les famílies d'alumnes nous al centre, us informem que els monitors recolliran els alumnes a les 17 hores a les seves classes i que les famílies els podeu venir a recollir un cop finalitzada l'activitat (excepte per a les activitats amb horari de 18.15 a 19.15). Demanem màxima puntualitat.

- En el cas que hagi una excursió el mateix dia d'una activitat extraescolar, els pares seran els responsables de portar el nen des de l'autobús fins al centre, on els monitors els estaran esperant. Els monitors no els aniran mai a recollir.

- L'últim dia de cada trimestre, tot i fer només horari de matí, NO hi haurà activitats extraescolars.

SERVEI D’ACOLLIDA:

Des de fa 3 anys l’AMPA ofereix el servei d’acollida per a l’última tarda del primer i segon trimestre en horari de 15 a 17. Durant aquestes jornades es fan activitats i jocs dirigits per monitors.

XERRADES:

Tal com us vam comentar l'any passat, degut a la baixa assistència i al cost de les xerrades, ens vam posar en contacte amb les altres AMPAs del poble, per organitzar les xerrades conjuntament.

Un cop comentada i feta la proposta, vam arribar a la conclusió, que les xerrades quedaven englobades dins del PEE (PLA EDUCATIU DE L'ENTORN), on cada AMPA proposa diferents xerrades i entre tots s'escull una. Aquest curs passat la proposta de l'Escola Bressol és la que es va dur a terme. "" EDUCAR SENSE CRIDAR"" de l'Alba Casteví Miquel al Saló Rosa.

Igualment des de la Junta estem oberts a estudiar totes les propostes de xerrada que ens traslladeu.

SORTIDES EN FAMíLIA:

El curs passat vàrem realitzar 1 sortida, una caminada las voltants de Capellades, pensada perquè hi puguin participar tots els alumnes de l’escola des de P-3. Intentem també que puguin ser atractives per a totes les edats amb la finalitat de que es generi complicitat entre tots.

Durant el curs us anirem informant amb antelació de les sortides programades i agrairíem que ens féssiu arribar les vostres propostes per treballar conjuntament.

MANTENIMENT TRÍPTIC DE L’AMPA (Esteban)

Enguany hem revisat i editat el tríptic de l’AMPA per entregar-lo a les famílies de nova incorporació a l’escola i la idea és també entregar-lo el dia de la jornada de portes obertes de l’escola.

COMPRA DE LLIBRES:

La venta de llibres de text i lectura obligatòria s’organitza bàsicament per donar un servei a les famílies, com per exemple que els alumnes es trobin els seus llibres a sobre la seva taula el primer dia d’escola.

És una gestió que, conjuntament amb l’escola, permet reduir el cost dels llibres i cada cop són més les famílies que sol·liciten els llibres amb nosaltres.

Exposem que en els darrers anys hem socialitzat alguns llibres de diferents classes (lectura, religió, eMAT, etc), així poder reduir el cost dels llibres a les families. Per aquelles families que no són sòcies de l’AMPA se’ls socialitza també el llibre però se’ls cobra una aportació econòmica per llibre socialitzat que ens serveix de quota de manteniment (5 euros).

CASAL DE NADAL, SETMANA SANTA i CASAL D’ESTIU:

Pensant amb els nens i amb les famílies de l’escola, i tenint present el tema de la conciliació familiar, s’organitza el casal de Nadal, Setmana Santa i Estiu. Ha tingut molt bona acollida.

La responsabilitat i tasca del casal és d’una empresa dedicada al sector de l’esport i lleure. L’empresa està formada per un equip humà professional del lleure educatiu, ben formats i que vetlla amb tot moment pel bon funcionament del casal. Com a valor afegir i sempre que es pot s’intenta que els/les monitors/es destinats al nostre casal siguin persones de Capellades (no sempre és possible).

L’objectiu de les activitats del casal són bàsicament el treball en equip, aprendre a través del joc, el respecte amb els companys, potenciar la iniciativa i la creativitat dels nens en el joc.

Aquest any les activitats que s’ha realitzat han sigut tallers, obres de teatre, cançons, jocs de taula, cinema, sortides pel poble, activitats esportives, jocs d’aigua, entre altres.

En funció de l’edat dels grups creats i nombre d’inscrits hi ha la possibilitat d’organitzar sortides fora del poble en autocar i durant tot el dia. Enguany, s’ha fet una sortida al Cosmocaixa de Barcelona.

Pel casal d’estiu s’instal.len una/dos piscina d’aigua al pati de l’escola on grans i petits es podien refrescar.

Ja portem 2 anys que s’organitza una “acampada” de nit a l’escola la darrera setmana de casal del mes juliol. Amb molt bona acollida i resultat molt POSITIU.

L’horari del casal ha sigut de 9 a 13h i s’ha ofert també el Servei d’Acollida al matí de 8 a 9h per tal d’aconseguir arribar a les necessitats de cada una de les famílies.

La comunicació amb el director i monitors del casal ha sigut a través d’un grup de WhatsApp de difusió creat amb la finalitat de rebre la informació i fotografíes de les diferents activitats realitzades. Cada setmana aquest grup de WhatsApp s’ha anat actualitzant per tal que la informació arribés només a les famílies amb nens inscrits en aquella setmana.

A tots els nens inscrits se’ls hi ha regalat la samarreta del casal d’estiu.

I en principi res més, animar a les famílies que ho necessitin a inscriure els nens al casal, que tot i que el punt de trobada sigui a les instal.lacions de l’escola i ens pot semblar que els nens necessiten “un canvi d’aires” i sortir de l’ambient habitual, tenim l’experìència de ja fa dos anys que tant els nens com les famílies inscrites ens han transmès una opinió MOLT POSITIVA de l’activitat.

Si no sorgeix cap impediment, la idea per aquest any és oferir aquest servei per Nadal, Setmana Santa i Estiu (incloent 1 o 2 setmanes de setembre en funció del calendari).

XOCOLATADA SOLIDARIA

Per la investigación del cáncer infantil. 15 de febrer 2019, Dia Internacional del Càncer Infantil. Per recaptar fons per a la investigació d’aquesta malaltia a l’Hospital Sant Joan de Déu.

L’organitzem AMPA i Escola.

Recaudat: 723,79€

Des de l’AMPA s’intentarà promoure almenys una festes solidaria durant el curs.

LOTERIA DE NADAL:

Es recorda que els darrers anys, l’AMPA reserva un número de loteria a l’Administració de Loteries de Capellades i les famílies interessades es poden apropar a aquesta administració per adquirir un dècim.

Quan es tingui el número reservat, es comunicarà.

WEB i EMAIL:

La Web és una pàgina interactiva que pretén ser la via d’informació i comunicació entre les famílies i l’AMPA. Sóm conscients que en els darrers anys la pàg web no s’ha anat actualitzant adequadament per manca de gestor. Es manifesta que si hi ha algun voluntari en fer-ho serà benvingut.

A través d’aquest portal, les famílies poden:

? llegir les notícies de les activitats que l’AMPA realitza,

? descarregar la butlleta per a les inscripcions a les activitats extraescolars,

? aportar propostes i comentaris.

A més a més, en ell poden trobar informacions com:

? Notícies i activitats de l’Escola,

? Informació sobre les activitats extraescolars,

? el menú del menjador del mes,

? el calendari escolar,

? I altres informacions.

Aquesta pàgina està enllaçada directament amb la web i el blog de l’escola.

A part de la web, tenim a la vostra disposició 4 correus electrònics per tal que les famílies us pugueu comunicar amb nosaltres:

? General Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.

? Comptabilitat Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.

? Extraescolars Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.

? Llibres Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.

L’AMPA envia també correus electrònics a totes les famílies sòcies de l’AMPA per compartir tant informacions de l’escola com de l’AMPA.

S’aprofita per comentar que si alguna família no rep aquests correus i està interessada a rebre’ls que ho comuniqui al final de l’ Assemblea per incloure’l a la base de dades.

 

6. PRECS I PREGUNTES

- Es manifesta la necessitat d’incorporació d’una nova persona a l’AMPA amb coneixements informàtics per tal de que pugui assumir la funció d’actualitzar la pàgina i web i fer més visible l’AMPA a les xarxes socials.

Sense més precs ni preguntes la presidenta agraeix l’assistència a les famílies presents i dona l’assemblea per tancada.

 

Moltes gràcies.